Spòrs Gàidhlig

Spòrs Gàidhlig
ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch / in Gairloch High School
17mh – 19mh An t-Ògmhìos / June

Thàinig Spòrs Gàidhlig thugainn airson trì latha agus abair gun do chùm iad luchd-ionnsachaidh agus fileantaich na sgoile trang! ’S e amas a’ phròiseact seo gum biodh spòrs aig an òigridh anns an sgìre aca fhèin agus tron Ghàidhlig.

Spòrs Gàidhlig came to the school for three days and both learners and fluent speakers were kept very busy for three days! The aim of this project was that the pupils would enjoy outdoor learning in their own area and through Gaelic.

Bha mòran chur-seachadan ann a leithid coiseachd-monaidh, comas-coille, claiseachd, bòrd-seasamh, meanbh-chuairt, sreap agus am mapa as motha de dh’Alba.

Activities included hill-walking, bush-craft, gorge-walking, paddle-boarding, a walking and camping adventure, climbing and mapland (the largest jigsaw map of Scotland).

Seo mar a chòrd an gnothach ris na sgoilearan fhèin:

The pupils themselves report on the event:

Spors Gaidhlig

Iona: Rinn mi bòrd-seasamh feasgar Diluain. Bha mi ag ionnsachadh tòrr diofar rudan mar innleachdan airson am bàta a thionndadh. Fraser: The gorge walking was very good – it was my favourite activity.

Spòrs Gàidhlig

Sarah: Dimàirt rinn mi an comas-coille. A’ chiad rud a rinn sinn ‘s e a’ dèanamh ‘dens’. Rinn sin an ‘den’ againn a-mach à còinneach, geugan agus rùsgan.

Ally Wiseman: I enjoyed Bòrd-seasamh and Comas-coille and even though the paddle boarding was tough, I still found it really fun. In bush craft it was challenging to build dens to fit a person inside with just the resources around you.

Spors Gaidhlig

Katie Downie: Bu toil leam an bòrd-seasamh oir ‘s e an rud as fhasa a bha ann dhomh oir bha mi air a dhèanamh mar tha.

Alastair Ritchie: The Spòrs Gàidhlig team are very friendly and knowledgeable and were always ready to answer any questions. I used some Gàidhlig through the event by saying tapadh leibh; ‘S e Alastair an t-ainm a th’ orm and chan eil fios agam when I didn’t know what they were saying.

Spors Gaidhlig

Daniel: Diciadain rinn sinn uile am mapa as motha de Alba. Rinn a h-uile duine uabhasach math airson faighinn an mapa deiseil oir bha tòrr phìosan ann.

Alistair MacDonald: For the Bòrd-seasamh (Paddle boarding) we went to Loch Bad na Sgalaig. The water in the loch wasn’t that cold because we were in wetsuits. The thing that was most challenging was staying on my board and not falling in – I was not successful!

Spors Gaidhlig

Anndra: Chòrd an claiseachd rium ged a bha an t-sìde gu math fliuch is fuar. Chòrd am bòrd-seasamh rium gu mòr ged a thuit mi a-steach seachd tursan, agus a-nis tha mi ag iarraidh fear a cheannach!

Ellie: The Spòrs Gàidhlig team were good at showing us what to do and explaining things.

Alastair Cameron: I did bush craft at Flowerdale. The best things were the banter and getting carried about in a stretcher.

Spors Gaidhlig

Uilleam MacLeòid: Rinn mi Bòrd-seasamh ann an Loch Bad na Sgalaig. Aig an toiseach bha feum againn a bhith air ar glùinean. Air an rathad air ais dhan tràigh bha sinn a’ seasamh aig taobhan a’ bhùird is bha sinn a tuiteam is a’ leum a steach.

Eloise: I found gorge walking the most fun and I found learning to paddle board difficult. The Spòrs Gàidhlig team were friendly and patient. I would really like to do something like this again.

Spors Gaidhlig

Iseabail: Madainn Diluain bha sinn a’ dèanamh bòrd seasamh ann an Loch Bad na Sgalaig. Bha e fuar agus fliuch ach bha e sgoinneil. Feasgar Dimàirt bha mi air Meanbh-Chuairt faisg air Mealbhaig. Bha mi a’ cadal ann an teanta le Shonagh agus Eilidh. Bha e glè ghaothach.

Farran: The best part was the gorge walking, especially the rock slides. Walking back from camping was definitely the most challenging!

Spors Gaidhlig

Calum: Bha a’ mheanbh-chuairt a’ còrdadh rium mòran, bha sinn a’ coiseachd gu an làrach campachaidh. Bha mo chasan fliuch agus beagan fuar ach bha e fìor mhath.

Shonagh: Bha an coiseachd furasta gu leor oir bha mi a’ bruidhinn ri mo charaidean. Bha feum againn a dhol sìos cnoc caran cas agus an uair sin fhuair sinn gu Bothan Iomhair. Lorg sinn àite airson teanta a chur suas. Nuair a bha sinn deiseil chaidh sinn dhan tràigh (Camus Mòr) airson dinnear a ghabhail. Bha co-fharpais againn – cò a b’ urrainn an caisteal as fheàrr a mach à gainmheach a thogail. Bhuannaich a’ bhuidheann agamsa – rinn sin stadium ball-coise Inbhir-Nis. Thill sinn dha na teantaichean agus chaidil sinn.

Spors Gaidhlig

Roban: The gorge walking was at Eas Bhictoria. The best part of it was jumping in the water in the gorge for pretty much the whole time. The Spòrs Gàidhlig team were very helpful and were good at teaching us.

Fionnlagh: Air madainn Dimàirt, bha mi air Meanbh-Chuairt, faisg air Rubha Rèidh. Bha e doirbh ach fìor math. Ghabh mi trì uairean de chadal. Obh obh!

Spors Gaidhlig

Laura: The instructors were all very kind, helpful and explained all activities well. Since we’re still Gaelic learners we weren’t able to speak Gaelic the whole time but our instructors tried to use as much as possible with us, also teaching new words.

Helen: Feasgar Diluain bha mi a’ dèanamh claiseachd aig Eas Bhictoria. Bha sinn a’ leum anns an uisge. Bha e fuar. Air feasgar Dimàirt gu madainn Diciadain bha mi a’ deanamh meanbh-chuairt faisg air Mealbhaig agus bha an tràigh brèagha.

Spors Gaidhlig

Amber: Diluain, chaidh mise agus daoine eile leis an sgioba Spòrs Gàidhlig gu Eas Bhictoria airson claiseachd. Bha sinn a’ coiseachd tro uisge ‘s clachan airson greiseag agus an uair sin bha sinn aig pìos àrd. Rinn cuid abseil sìos agus a-steach dhan uisge. Bha e fliuch ‘s sleamhainn, ach bha e fhathast gu math spòrsail.

William MacNeill: The mìrean-measgaichte (jigsaw puzzle) was great as I love jigsaws and I feel like I helped a lot. It was challenging to do the gorge walk and the abseil was tricky but a load of fun.

Spòrs Gàidhlig

Hannah McLachlann: Diluain, chaidh mi dhan Eas Bhictoria airson claiseachd. Bha an t-eagal orm ach bha e sgoinneil. Bha mi a’ bruidhinn beagan Gàidhlig oir chan eil mi fileanta ach bha mo charaidean cuideachail ach bha mi ag ionnsachadh barrachd Gàidhlig.

Summer: Bha a h-uile rud doirbh agus dùbhlanach ach bha an luchd-cuideachaidh cho taiceil. Bha e eagalach nuair bha sinn a’ dèanamh an Sreap agus an Claiseachd oir cha toigh leam àirdean ach bha mi fhathast ga dhèanamh. Ma tha rudeigin mar seo a’ tighinn suas bidh mi ga dhèanamh a-rithist!

Spors Gaidhlig

Sammy: The best thing in my opinion was the paddle boarding and the most challenging was the bush craft with having to deal with the midgies.

Eòin: Ghabh mise pairt ann an coiseachd nam beann faisg air Beinn Eighe. Cha robh an t-sìde ro mhath ach chòrd e rium glè mhath co-dhiù. Bha sgioba Spòrs Gaidhlig gu math càirdeil, gu math furasta bruidhinn riutha, agus le deagh eòlas air na bha iad a’ dèanamh. Chleachd sinn Gaidhlig fad na tìde tro gach gnìomh.

Ruaraidh: Dimàirt, thòisich sinn a’ coiseachd suas Meall a’ Ghiùbhais. Stad sinn aig àrd-chlàr dìreach ron t-slighe mu dheireadh a’ dol chun a’ mhullaich air sgàth ’s gun robh e gu math fluich is nach robh a h-uile duine a’ smaointinn gum b’ urrainn dhaibh a dhèanamh. Bha an t-slighe sìos gu math cas, is bha tòrr chlachan ann. Bha seo gu math doirbh leis an uisge a’ tighinn sìos, air sgàth ’s gun robh na clachan gu math sleamhainn.

Sports Day 2019

Our annual Sports Day took place on 11th June, with pupils from all years competing for personal bests, house points and sports championships.

Tollaidh house won overall, with Maree in second and Kerry in third. 

Individual Sports Champions as follows:

Junior (S1) Boys – Dan Tippett (Maree) with runner up Alistair MacDonald (Kerry)

Sports Day 2019

Junior (S1) Girls – Laura Nieto (Tollaidh) with runner up Alisha Cameron (Tollaidh)

 Sports Day 2019//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Intermediate (S2-3) Boys – Zeke Balanquit (Tollaidh) with runner up Corey MacLennan (Maree)

Sports Day 2019//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Intermediate (S2-3) Girls – Ashley Quinn (Tollaidh) with runner up Kirsty MacDonald (Kerry)

Sports Day 2019//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Senior (S4-5) Boys – Ryan Watson (Tollaidh) with runner up Cameron Walton (Kerry)

Sports Day 2019//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Senior (S4-5) Girls – Nadia Fenton (Tollaidh) with runner up Asha Wright (Tollaidh)

Sports Day 2019//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Easter Achiements 2019

We were able to celebrate a number of pupil curricular and extra-curricular achievements at our Easter Assembly.

Our maths stars 🌟 took part in the S3/4 UK Maths Challenge, and a number of them were awarded Bronze Certificates. Well done to Eoin, Maisie, Anna and Grant! Bronze & Best in Year certificates went to Oliver Adam. Ruaridh Alexander took home both the Best in Year and Best in School. Finally, a big well done to William MacNeill who – despite being in S1 – took home a Bronze Certificate competing with S3/4s from across the country.
Easter Assembly Certificates 2019

Easter Assembly Certificates 2019

The school has been taking part in the Scottish Rowing Online League for a number of years and our pupils have – yet again – been really successful! From S1-6 pupils took home certificates celebrating their achievements, personal bests and endurance. Well done!

Easter Assembly Certificates 2019

Shonagh and Izzy (S2) competed in the Lochaber Piping Society drumming competition last weekend in Fort William, and took home 2nd and 3rd places respectively in the Novice Drumming 18 & Under category. It was their first competition and great to see them rewarded for the hard work they put in at school drumming lessons with School Music Tutor Deej. We’re looking forward to seeing more of their successes in the future.

Easter Assembly 2019

Cross Country 2019

Classes have been working on cross country during PE for the last block and we finished off with some in-school competitions. All of S1 and some keen S2 pupils competed in the cross country event this week:

S1&2 Winners Boys – Anndra Cumming (S1) Girls winner – Izzy Macdonald (S2)

Cross Country

A couple of weeks ago S3-6 pupils competed against each other and the results were:

S3-6 Girls winner – Nadia Fenton (S5) Boys winner – Eoin Cumming.

Cross Country

A report will follow in the next newsletter.

Highland Rowing Festival 2019

Twenty five pupils travelled to compete in the festival against other Highland schools. Many medals came home with us along with personal bests for individuals but mainly everyone enjoyed the experience. We had competed in the online league as well throughout the year and were presented with a top school prize for that too – Well done everyone!

Highland Rowing Festival 2019

Sports Day 2018

Sports Day saw all our pupils coming together to compete with themselves, each other and the rain across a range of athletic disciplines.

Sports Day 2018

Each pupil belongs to a house – Maree, Tollaidh or Kerry. Our house events throughout the year, including Sports Day, allow pupils to earn points for their house and they have a great sense of house pride! The facepaints were out in force and prospective house leaders ran warm ups at the start of the day.

Sports Day 2018

Competitions included high jump, long jump, shot put, discus, javelin and a variety of short- and long-distance events including a relay. There are lots of pictures of the competitions on Flickr.

Overall winners were Kerry, with Maree in second position and Tollaidh in third.

Junior Girls Champion – Ashley Quinn, Runner up – Amber Crawford

Junior Boys Champion – Calum Mackenzie, Runner up – Ruaridh Beaton

Intermediate Girls Champion – Lucy Hildrey, Runners up – Joint Asha Wright and Mia Elder

Sports Day 2018

Lucy

Intermediate Boys Champion – Matthew Higgins-Macleod, Runner up – Ezekiel Balanquit

Sports Day 2018

Matthew

Senior Girls Champion – Emma MacDonald, Runners up – Amy Tattersal and Erin Thomson

Sports Day 2018

Emma

Senior Boys Champion – Joel Goldby, Runner up – Cameron Walton

Sports Day 2018

Joel

Highland Small Schools’ Football

Our S4-6 Boys’ and our S2/3 Boys’ teams travelled to Drumnadrochit on Thursday 22nd March for the finals, having qualified earlier in the session.

Highland Small Schools' Football 2018 The senior team lost 2-1 in their semi-final (Hector MacLennan was the scorer) and 1-0 in the third place play-off. Both games were close and the boys should be proud of their play.

Highland Small Schools' Football 2018

The younger team won their semi-final 2-1 (with two goals from Corey MacLennan) and narrowly lost the final 1-0 to Dornoch. They are pictured with their runner-up medals.

Thanks to Ann Fraser for driving the mini-bus and supporting the team and to Mr Cumming for organising the event.

Football Tournament

Hear from Mia and Ezekiel about their latest football tournament representing Gairloch High School.

Junior Highland Small Schools Football

Ezekiel (S2) writes:

A Gairloch High School S2-S3 boys football team and a S1-S3 girls football team including me went to Dornoch for the small schools football tournament. When we arrived we got into our kit and we were all assigned out positions and I played Goalkeeper. As we stepped onto the pitches we went in with a burning mentality and we were so confident. The teams that was playing in the qualifiers football tournament were as follows: Gairloch High, Golspie A, Golspie B, Ullapool A, Ullapool B, Dornoch, and Farr. First game we won 7-0 that was a great game and we only lost one game our results were 5 wins and 1 loss which drew us with Dornoch and we are through to the semifinals of the small schools football tournament which is great for a size of a school like us, we succeed in the activities that we participate in. My highlight of the game was probably my penalty save against Ullapool A but out top goal scorers did amazingly great they were Corey Maclennan with 9 goals, Eoin Cummings with 8 goals and Josh Tallach with 7 goals which was fantastic. Now we look ahead and get ready for the semifinals I have a feeling that we are going to win it all.

Junior Highland Small Schools Football

Mia (S3) writes:

We started off the day hyped up, the weather was great we were ready to come back winners but as the girls now know it’s not always going to go our way.

When we arrived we got onto the pitch the atmosphere was tense but yet very excitable, we went off to stretch and warm up. The energy was amazing.

Our first game was against our hosts, Dornoch High. The first game was by far the most difficult because we had never played as a solid team. Unfortunately we lost 3-0 in that game.

We were much more prepared for the next game against Ullapool the final score of that was 1-0.

After that we had a group discussion and  we agreed that we were playing to defensively instead of attacking.

Our last game was one we knew we had to win. This game was the one we were absolutely dreading playing because we knew it was Golspie who are one of the strongest girl’s teams in the league although we were pleasantly surprised when we got onto the pitch. We were very strong in that match especially, both defensively and we lost 2-1.

Somehow throughout all of our games we came off the pitch with smiles on our faces and very hyped up spirits within us the entire day.

Junior Highland Small Schools Football

Scottish Schools Badminton

The Highland qualifier for the Scottish Schools Badminton competition was held in Inverness today.

Scottish Schools Badminton

Anna Maclennan (S1) was paired with a partner from another school and won the U16 girls doubles consolation round. Sam (S1) got to the 1/4 finals of the consolation round with his partner from Inverness Royal. Nadia (S4) and Eoin (S3) got the the semi finals of the mixed doubles, Joel (S4) and Eoin won the doubles consolation round and Nadia and Emma (S4) were second in the girls doubles. Nadia won the U16 girls singles, Emma got knocked out at the 1/4 finals and Eoin won the U16 singles consolation round (even though he’s in S3). Emma and Nadia will be invited to the Scottish schools final for doubles and Nadia for singles.

Scottish Schools Badminton

Very well done everyone and a massive thanks to Lisa O’Brien and Maureen Cumming for giving up their day to take the pupils and support them through the day.

Senior Boys’ Football

Senior Boys' Football

We were blessed with sunshine as we ventured from the West Coast to the North East. As we sat in the minibus on the A835, hope was not in abundance. In fact, we were preparing ourselves to be slightly disappointed…

However, we strode onto Dornoch Academy’s playing field in our Orange and White strips just as the Netherlands appeared through the tunnel at the 1974 World Cup Final. We were united and prepared.

The first match was against Ullapool. We won by 4 goals to 1. The goals were beautifully constructed by Gairloch’s dream team.

The second match was against Farr. After their coach told us to take it easy in order to preserve their morale, we won by 4 goals to nil. This was a slightly messy game but we managed to hold it together. All was well so far.

Then came perhaps the most triumphant win of the day. It left us filled with satisfaction and brimming with joy. Gairloch Vs. Dornoch. We had expected to lose this particular match, however, we managed to hold it together and keep the pressure on. We won by 2 goals to nil, with Max Conway working hard to keep a clean sheet.

We were through to the finals!

Due to the fact that we had worked hard and tired ourselves out enough by this point, we decided to hold back and have a relaxed game against Golspie, losing by 3 goals to nil.

Despite our own expectations, and those of many others, we managed to conquer Dornoch’s pitch like never before, exceeding all expectations.

The team and all involved are extremely looking forward to returning for the finals later on in the year. A special thanks to Mrs. Whall for driving the minibus across the north of Scotland for us to be able to take part in the competition, and to Mr. Cumming for organising the day and making it happen!

Written by Vincent Davies, S5