What’s on at Gairloch High School?

Whats On Autumn 2019

We have a wide range of activities and sport running throughout the week. Here’s the details of what’s on this term – from meditation to drumming; from rowing to latin dance!

And this is just what goes on in school! The leisure centre, swimming pool and many other community groups run and have pupils involved! See the Opportunities section of the website for more details.

Prize Giving 2019

Individual Trophies & Prizes 2019

 Prize Giving 2019

Dux of School                                            Amy Gudgeon

Elizabeth Matthew Memorial Trophy         Scarlet Pickering

Lauder Memorial Trophy                           Arlene Morrison

Harry Valentine Memorial Trophy for Citizenship             Kai Pickering

Neil Wilkie Memorial Trophy for Service to the School                    Arlene Morrison

Junior School Trophy for Service & Achievement               Katie Rae 

John MacGillivray Gaelic Trophy              Amy Gudgeon

Albert Roux Languages Cup                      Emma MacDonald

June Davis Miller Award for Art                Amy Gudgeon

Sir John Horlick Bursary Award                Amy Tattersall

MacKenzie Targe for Creative Writing      Amy Tattersall

Sheona MacDonald Memorial Quaich       Elizabeth Mclachlan

Doctor Hunter Cup for Piping                    Jaxon Cairney

Lauder prize for Music                               Amy Gudgeon

MacLean Trophy for Library Endeavour   Asha Wright

Science Achievement Trophy                     Amy Nieto

Social Subjects Achievement Trophy         Lexanne Stewart

Technology Achievement Trophy              Kai Pickering

Maths Achievement Trophy                       Catherine MacRae

Drama Service Trophy                               Kienàn Hewitson

Cross-country medals                   (junior)  Isabel MacDonald

Anndra Cumming

(senior)  Nadia Fenton

Eòin Cumming

Junior Boys Athletics Champion                Daniel Tippett

Junior Girls Athletics Champion                 Laura Nieto

Intermediate Boys Athletics Champion      Ezekiel Balanquit

Intermediate Girls Athletics Champion       Ashley Quinn

Senior Boys Athletics Champion (& Martin Blackley Memorial Cup)             Ryan Watson

Senior Girls Athletics Champion                Nadia Fenton

Spòrs Gàidhlig

Spòrs Gàidhlig
ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch / in Gairloch High School
17mh – 19mh An t-Ògmhìos / June

Thàinig Spòrs Gàidhlig thugainn airson trì latha agus abair gun do chùm iad luchd-ionnsachaidh agus fileantaich na sgoile trang! ’S e amas a’ phròiseact seo gum biodh spòrs aig an òigridh anns an sgìre aca fhèin agus tron Ghàidhlig.

Spòrs Gàidhlig came to the school for three days and both learners and fluent speakers were kept very busy for three days! The aim of this project was that the pupils would enjoy outdoor learning in their own area and through Gaelic.

Bha mòran chur-seachadan ann a leithid coiseachd-monaidh, comas-coille, claiseachd, bòrd-seasamh, meanbh-chuairt, sreap agus am mapa as motha de dh’Alba.

Activities included hill-walking, bush-craft, gorge-walking, paddle-boarding, a walking and camping adventure, climbing and mapland (the largest jigsaw map of Scotland).

Seo mar a chòrd an gnothach ris na sgoilearan fhèin:

The pupils themselves report on the event:

Spors Gaidhlig

Iona: Rinn mi bòrd-seasamh feasgar Diluain. Bha mi ag ionnsachadh tòrr diofar rudan mar innleachdan airson am bàta a thionndadh. Fraser: The gorge walking was very good – it was my favourite activity.

Spòrs Gàidhlig

Sarah: Dimàirt rinn mi an comas-coille. A’ chiad rud a rinn sinn ‘s e a’ dèanamh ‘dens’. Rinn sin an ‘den’ againn a-mach à còinneach, geugan agus rùsgan.

Ally Wiseman: I enjoyed Bòrd-seasamh and Comas-coille and even though the paddle boarding was tough, I still found it really fun. In bush craft it was challenging to build dens to fit a person inside with just the resources around you.

Spors Gaidhlig

Katie Downie: Bu toil leam an bòrd-seasamh oir ‘s e an rud as fhasa a bha ann dhomh oir bha mi air a dhèanamh mar tha.

Alastair Ritchie: The Spòrs Gàidhlig team are very friendly and knowledgeable and were always ready to answer any questions. I used some Gàidhlig through the event by saying tapadh leibh; ‘S e Alastair an t-ainm a th’ orm and chan eil fios agam when I didn’t know what they were saying.

Spors Gaidhlig

Daniel: Diciadain rinn sinn uile am mapa as motha de Alba. Rinn a h-uile duine uabhasach math airson faighinn an mapa deiseil oir bha tòrr phìosan ann.

Alistair MacDonald: For the Bòrd-seasamh (Paddle boarding) we went to Loch Bad na Sgalaig. The water in the loch wasn’t that cold because we were in wetsuits. The thing that was most challenging was staying on my board and not falling in – I was not successful!

Spors Gaidhlig

Anndra: Chòrd an claiseachd rium ged a bha an t-sìde gu math fliuch is fuar. Chòrd am bòrd-seasamh rium gu mòr ged a thuit mi a-steach seachd tursan, agus a-nis tha mi ag iarraidh fear a cheannach!

Ellie: The Spòrs Gàidhlig team were good at showing us what to do and explaining things.

Alastair Cameron: I did bush craft at Flowerdale. The best things were the banter and getting carried about in a stretcher.

Spors Gaidhlig

Uilleam MacLeòid: Rinn mi Bòrd-seasamh ann an Loch Bad na Sgalaig. Aig an toiseach bha feum againn a bhith air ar glùinean. Air an rathad air ais dhan tràigh bha sinn a’ seasamh aig taobhan a’ bhùird is bha sinn a tuiteam is a’ leum a steach.

Eloise: I found gorge walking the most fun and I found learning to paddle board difficult. The Spòrs Gàidhlig team were friendly and patient. I would really like to do something like this again.

Spors Gaidhlig

Iseabail: Madainn Diluain bha sinn a’ dèanamh bòrd seasamh ann an Loch Bad na Sgalaig. Bha e fuar agus fliuch ach bha e sgoinneil. Feasgar Dimàirt bha mi air Meanbh-Chuairt faisg air Mealbhaig. Bha mi a’ cadal ann an teanta le Shonagh agus Eilidh. Bha e glè ghaothach.

Farran: The best part was the gorge walking, especially the rock slides. Walking back from camping was definitely the most challenging!

Spors Gaidhlig

Calum: Bha a’ mheanbh-chuairt a’ còrdadh rium mòran, bha sinn a’ coiseachd gu an làrach campachaidh. Bha mo chasan fliuch agus beagan fuar ach bha e fìor mhath.

Shonagh: Bha an coiseachd furasta gu leor oir bha mi a’ bruidhinn ri mo charaidean. Bha feum againn a dhol sìos cnoc caran cas agus an uair sin fhuair sinn gu Bothan Iomhair. Lorg sinn àite airson teanta a chur suas. Nuair a bha sinn deiseil chaidh sinn dhan tràigh (Camus Mòr) airson dinnear a ghabhail. Bha co-fharpais againn – cò a b’ urrainn an caisteal as fheàrr a mach à gainmheach a thogail. Bhuannaich a’ bhuidheann agamsa – rinn sin stadium ball-coise Inbhir-Nis. Thill sinn dha na teantaichean agus chaidil sinn.

Spors Gaidhlig

Roban: The gorge walking was at Eas Bhictoria. The best part of it was jumping in the water in the gorge for pretty much the whole time. The Spòrs Gàidhlig team were very helpful and were good at teaching us.

Fionnlagh: Air madainn Dimàirt, bha mi air Meanbh-Chuairt, faisg air Rubha Rèidh. Bha e doirbh ach fìor math. Ghabh mi trì uairean de chadal. Obh obh!

Spors Gaidhlig

Laura: The instructors were all very kind, helpful and explained all activities well. Since we’re still Gaelic learners we weren’t able to speak Gaelic the whole time but our instructors tried to use as much as possible with us, also teaching new words.

Helen: Feasgar Diluain bha mi a’ dèanamh claiseachd aig Eas Bhictoria. Bha sinn a’ leum anns an uisge. Bha e fuar. Air feasgar Dimàirt gu madainn Diciadain bha mi a’ deanamh meanbh-chuairt faisg air Mealbhaig agus bha an tràigh brèagha.

Spors Gaidhlig

Amber: Diluain, chaidh mise agus daoine eile leis an sgioba Spòrs Gàidhlig gu Eas Bhictoria airson claiseachd. Bha sinn a’ coiseachd tro uisge ‘s clachan airson greiseag agus an uair sin bha sinn aig pìos àrd. Rinn cuid abseil sìos agus a-steach dhan uisge. Bha e fliuch ‘s sleamhainn, ach bha e fhathast gu math spòrsail.

William MacNeill: The mìrean-measgaichte (jigsaw puzzle) was great as I love jigsaws and I feel like I helped a lot. It was challenging to do the gorge walk and the abseil was tricky but a load of fun.

Spòrs Gàidhlig

Hannah McLachlann: Diluain, chaidh mi dhan Eas Bhictoria airson claiseachd. Bha an t-eagal orm ach bha e sgoinneil. Bha mi a’ bruidhinn beagan Gàidhlig oir chan eil mi fileanta ach bha mo charaidean cuideachail ach bha mi ag ionnsachadh barrachd Gàidhlig.

Summer: Bha a h-uile rud doirbh agus dùbhlanach ach bha an luchd-cuideachaidh cho taiceil. Bha e eagalach nuair bha sinn a’ dèanamh an Sreap agus an Claiseachd oir cha toigh leam àirdean ach bha mi fhathast ga dhèanamh. Ma tha rudeigin mar seo a’ tighinn suas bidh mi ga dhèanamh a-rithist!

Spors Gaidhlig

Sammy: The best thing in my opinion was the paddle boarding and the most challenging was the bush craft with having to deal with the midgies.

Eòin: Ghabh mise pairt ann an coiseachd nam beann faisg air Beinn Eighe. Cha robh an t-sìde ro mhath ach chòrd e rium glè mhath co-dhiù. Bha sgioba Spòrs Gaidhlig gu math càirdeil, gu math furasta bruidhinn riutha, agus le deagh eòlas air na bha iad a’ dèanamh. Chleachd sinn Gaidhlig fad na tìde tro gach gnìomh.

Ruaraidh: Dimàirt, thòisich sinn a’ coiseachd suas Meall a’ Ghiùbhais. Stad sinn aig àrd-chlàr dìreach ron t-slighe mu dheireadh a’ dol chun a’ mhullaich air sgàth ’s gun robh e gu math fluich is nach robh a h-uile duine a’ smaointinn gum b’ urrainn dhaibh a dhèanamh. Bha an t-slighe sìos gu math cas, is bha tòrr chlachan ann. Bha seo gu math doirbh leis an uisge a’ tighinn sìos, air sgàth ’s gun robh na clachan gu math sleamhainn.

Easter Achiements 2019

We were able to celebrate a number of pupil curricular and extra-curricular achievements at our Easter Assembly.

Our maths stars 🌟 took part in the S3/4 UK Maths Challenge, and a number of them were awarded Bronze Certificates. Well done to Eoin, Maisie, Anna and Grant! Bronze & Best in Year certificates went to Oliver Adam. Ruaridh Alexander took home both the Best in Year and Best in School. Finally, a big well done to William MacNeill who – despite being in S1 – took home a Bronze Certificate competing with S3/4s from across the country.
Easter Assembly Certificates 2019

Easter Assembly Certificates 2019

The school has been taking part in the Scottish Rowing Online League for a number of years and our pupils have – yet again – been really successful! From S1-6 pupils took home certificates celebrating their achievements, personal bests and endurance. Well done!

Easter Assembly Certificates 2019

Shonagh and Izzy (S2) competed in the Lochaber Piping Society drumming competition last weekend in Fort William, and took home 2nd and 3rd places respectively in the Novice Drumming 18 & Under category. It was their first competition and great to see them rewarded for the hard work they put in at school drumming lessons with School Music Tutor Deej. We’re looking forward to seeing more of their successes in the future.

Easter Assembly 2019

Highland Rowing Festival 2019

Twenty five pupils travelled to compete in the festival against other Highland schools. Many medals came home with us along with personal bests for individuals but mainly everyone enjoyed the experience. We had competed in the online league as well throughout the year and were presented with a top school prize for that too – Well done everyone!

Highland Rowing Festival 2019

Awards Summer 2018

A host of awards and certificates have been presented in the last week, celebrating achievements across first aid, photography and indoor rowing. A special well done to those who received all three!

S3 First Aid

Every pupil in S3 received their First Aid certificate, having undertaken a first aid course earlier in the year. We hope they never have to use their skills – but they are prepared in case they do! This is also an excellent award to have for work and volunteering opportunities in the local community.

Rotary Club Photography Competition

The Rotary Club in Dingwall hold an annual photography competition. This year the entry from Gairloch High School was so good they had to have an extra room for judging! Well done to all those who took part and particularly those who received highly commended or winning entries.

Scottish Indoor Rowing

Finally, we had another very successful year in the Scottish Indoor Rowing league with pupils from S1-S6 taking part. Lots of bronze, silver and gold certificates were awarded by Scottish Rowing for the pupils who reached these high standards. Well done!

Chromebook Information

In partnership with The Highland Council, Gairloch High School will provide every pupil in S1-S6 with a Chromebook and a range of digital learning tools and resources to assist and enhance their learning at school and at home. The much awaited delivery of Chromebooks is due this week and we hope to get them out to pupils ASAP.

We have prepared this short presentation for parents and pupils which outlines why we’re excited to use them, answers some common practicality FAQs andhighlights how both pupils & parents can join with the school in ensuring that pupils use the internet for good. There are also links to a few other websites & documents which you may want to refer to.

Chromebook Agreements have gone home with pupils today. These should be read together with your child and the signed slip returned to school. It may be useful to keep the agreement at home and refer to it if the need arises.If parents/carers have any questions, please feel free to get in touch and we’ll try to get them answered.

 

Former Pupils – Gaelic

As a school we are keen to celebrate the successes of former pupils and promote biligualism. The Gaelic department has been in touch with a number of former pupils who have either benefited from Gaelic Medium Education or became fluent through Gaelic Learners classes in the High School. It is a pleasure to read about the paths their lives have taken since leaving school.

Read each former pupil’s story on the dedicated section of the website. We’re hoping to add more and would love to hear from other former pupils. It’s amazing where the path from Gairloch High School can lead!

We need TWO school leaders!

 Our pupils know what makes our school a good place to be – and they also know what they look for in a school leader. We need TWO school leaders and are currently advertising for both a Headteacher and Depute Headteacher. 

Our school is small, built on excellent relationships, takes many opportunities, has hard working staff & pupils and is in an incredible part of the Scottish Highlands.

Please share our video so we can reach the best candidates and bring them to our school. We have pupils, staff and a local community waiting to welcome you!

For more information about Gairloch High School: www.gairlochhigh.org.uk

For more information about the posts: