Prize Giving 2019

Individual Trophies & Prizes 2019

 Prize Giving 2019

Dux of School                                            Amy Gudgeon

Elizabeth Matthew Memorial Trophy         Scarlet Pickering

Lauder Memorial Trophy                           Arlene Morrison

Harry Valentine Memorial Trophy for Citizenship             Kai Pickering

Neil Wilkie Memorial Trophy for Service to the School                    Arlene Morrison

Junior School Trophy for Service & Achievement               Katie Rae 

John MacGillivray Gaelic Trophy              Amy Gudgeon

Albert Roux Languages Cup                      Emma MacDonald

June Davis Miller Award for Art                Amy Gudgeon

Sir John Horlick Bursary Award                Amy Tattersall

MacKenzie Targe for Creative Writing      Amy Tattersall

Sheona MacDonald Memorial Quaich       Elizabeth Mclachlan

Doctor Hunter Cup for Piping                    Jaxon Cairney

Lauder prize for Music                               Amy Gudgeon

MacLean Trophy for Library Endeavour   Asha Wright

Science Achievement Trophy                     Amy Nieto

Social Subjects Achievement Trophy         Lexanne Stewart

Technology Achievement Trophy              Kai Pickering

Maths Achievement Trophy                       Catherine MacRae

Drama Service Trophy                               Kienàn Hewitson

Cross-country medals                   (junior)  Isabel MacDonald

Anndra Cumming

(senior)  Nadia Fenton

Eòin Cumming

Junior Boys Athletics Champion                Daniel Tippett

Junior Girls Athletics Champion                 Laura Nieto

Intermediate Boys Athletics Champion      Ezekiel Balanquit

Intermediate Girls Athletics Champion       Ashley Quinn

Senior Boys Athletics Champion (& Martin Blackley Memorial Cup)             Ryan Watson

Senior Girls Athletics Champion                Nadia Fenton

Spòrs Gàidhlig

Spòrs Gàidhlig
ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch / in Gairloch High School
17mh – 19mh An t-Ògmhìos / June

Thàinig Spòrs Gàidhlig thugainn airson trì latha agus abair gun do chùm iad luchd-ionnsachaidh agus fileantaich na sgoile trang! ’S e amas a’ phròiseact seo gum biodh spòrs aig an òigridh anns an sgìre aca fhèin agus tron Ghàidhlig.

Spòrs Gàidhlig came to the school for three days and both learners and fluent speakers were kept very busy for three days! The aim of this project was that the pupils would enjoy outdoor learning in their own area and through Gaelic.

Bha mòran chur-seachadan ann a leithid coiseachd-monaidh, comas-coille, claiseachd, bòrd-seasamh, meanbh-chuairt, sreap agus am mapa as motha de dh’Alba.

Activities included hill-walking, bush-craft, gorge-walking, paddle-boarding, a walking and camping adventure, climbing and mapland (the largest jigsaw map of Scotland).

Seo mar a chòrd an gnothach ris na sgoilearan fhèin:

The pupils themselves report on the event:

Spors Gaidhlig

Iona: Rinn mi bòrd-seasamh feasgar Diluain. Bha mi ag ionnsachadh tòrr diofar rudan mar innleachdan airson am bàta a thionndadh. Fraser: The gorge walking was very good – it was my favourite activity.

Spòrs Gàidhlig

Sarah: Dimàirt rinn mi an comas-coille. A’ chiad rud a rinn sinn ‘s e a’ dèanamh ‘dens’. Rinn sin an ‘den’ againn a-mach à còinneach, geugan agus rùsgan.

Ally Wiseman: I enjoyed Bòrd-seasamh and Comas-coille and even though the paddle boarding was tough, I still found it really fun. In bush craft it was challenging to build dens to fit a person inside with just the resources around you.

Spors Gaidhlig

Katie Downie: Bu toil leam an bòrd-seasamh oir ‘s e an rud as fhasa a bha ann dhomh oir bha mi air a dhèanamh mar tha.

Alastair Ritchie: The Spòrs Gàidhlig team are very friendly and knowledgeable and were always ready to answer any questions. I used some Gàidhlig through the event by saying tapadh leibh; ‘S e Alastair an t-ainm a th’ orm and chan eil fios agam when I didn’t know what they were saying.

Spors Gaidhlig

Daniel: Diciadain rinn sinn uile am mapa as motha de Alba. Rinn a h-uile duine uabhasach math airson faighinn an mapa deiseil oir bha tòrr phìosan ann.

Alistair MacDonald: For the Bòrd-seasamh (Paddle boarding) we went to Loch Bad na Sgalaig. The water in the loch wasn’t that cold because we were in wetsuits. The thing that was most challenging was staying on my board and not falling in – I was not successful!

Spors Gaidhlig

Anndra: Chòrd an claiseachd rium ged a bha an t-sìde gu math fliuch is fuar. Chòrd am bòrd-seasamh rium gu mòr ged a thuit mi a-steach seachd tursan, agus a-nis tha mi ag iarraidh fear a cheannach!

Ellie: The Spòrs Gàidhlig team were good at showing us what to do and explaining things.

Alastair Cameron: I did bush craft at Flowerdale. The best things were the banter and getting carried about in a stretcher.

Spors Gaidhlig

Uilleam MacLeòid: Rinn mi Bòrd-seasamh ann an Loch Bad na Sgalaig. Aig an toiseach bha feum againn a bhith air ar glùinean. Air an rathad air ais dhan tràigh bha sinn a’ seasamh aig taobhan a’ bhùird is bha sinn a tuiteam is a’ leum a steach.

Eloise: I found gorge walking the most fun and I found learning to paddle board difficult. The Spòrs Gàidhlig team were friendly and patient. I would really like to do something like this again.

Spors Gaidhlig

Iseabail: Madainn Diluain bha sinn a’ dèanamh bòrd seasamh ann an Loch Bad na Sgalaig. Bha e fuar agus fliuch ach bha e sgoinneil. Feasgar Dimàirt bha mi air Meanbh-Chuairt faisg air Mealbhaig. Bha mi a’ cadal ann an teanta le Shonagh agus Eilidh. Bha e glè ghaothach.

Farran: The best part was the gorge walking, especially the rock slides. Walking back from camping was definitely the most challenging!

Spors Gaidhlig

Calum: Bha a’ mheanbh-chuairt a’ còrdadh rium mòran, bha sinn a’ coiseachd gu an làrach campachaidh. Bha mo chasan fliuch agus beagan fuar ach bha e fìor mhath.

Shonagh: Bha an coiseachd furasta gu leor oir bha mi a’ bruidhinn ri mo charaidean. Bha feum againn a dhol sìos cnoc caran cas agus an uair sin fhuair sinn gu Bothan Iomhair. Lorg sinn àite airson teanta a chur suas. Nuair a bha sinn deiseil chaidh sinn dhan tràigh (Camus Mòr) airson dinnear a ghabhail. Bha co-fharpais againn – cò a b’ urrainn an caisteal as fheàrr a mach à gainmheach a thogail. Bhuannaich a’ bhuidheann agamsa – rinn sin stadium ball-coise Inbhir-Nis. Thill sinn dha na teantaichean agus chaidil sinn.

Spors Gaidhlig

Roban: The gorge walking was at Eas Bhictoria. The best part of it was jumping in the water in the gorge for pretty much the whole time. The Spòrs Gàidhlig team were very helpful and were good at teaching us.

Fionnlagh: Air madainn Dimàirt, bha mi air Meanbh-Chuairt, faisg air Rubha Rèidh. Bha e doirbh ach fìor math. Ghabh mi trì uairean de chadal. Obh obh!

Spors Gaidhlig

Laura: The instructors were all very kind, helpful and explained all activities well. Since we’re still Gaelic learners we weren’t able to speak Gaelic the whole time but our instructors tried to use as much as possible with us, also teaching new words.

Helen: Feasgar Diluain bha mi a’ dèanamh claiseachd aig Eas Bhictoria. Bha sinn a’ leum anns an uisge. Bha e fuar. Air feasgar Dimàirt gu madainn Diciadain bha mi a’ deanamh meanbh-chuairt faisg air Mealbhaig agus bha an tràigh brèagha.

Spors Gaidhlig

Amber: Diluain, chaidh mise agus daoine eile leis an sgioba Spòrs Gàidhlig gu Eas Bhictoria airson claiseachd. Bha sinn a’ coiseachd tro uisge ‘s clachan airson greiseag agus an uair sin bha sinn aig pìos àrd. Rinn cuid abseil sìos agus a-steach dhan uisge. Bha e fliuch ‘s sleamhainn, ach bha e fhathast gu math spòrsail.

William MacNeill: The mìrean-measgaichte (jigsaw puzzle) was great as I love jigsaws and I feel like I helped a lot. It was challenging to do the gorge walk and the abseil was tricky but a load of fun.

Spòrs Gàidhlig

Hannah McLachlann: Diluain, chaidh mi dhan Eas Bhictoria airson claiseachd. Bha an t-eagal orm ach bha e sgoinneil. Bha mi a’ bruidhinn beagan Gàidhlig oir chan eil mi fileanta ach bha mo charaidean cuideachail ach bha mi ag ionnsachadh barrachd Gàidhlig.

Summer: Bha a h-uile rud doirbh agus dùbhlanach ach bha an luchd-cuideachaidh cho taiceil. Bha e eagalach nuair bha sinn a’ dèanamh an Sreap agus an Claiseachd oir cha toigh leam àirdean ach bha mi fhathast ga dhèanamh. Ma tha rudeigin mar seo a’ tighinn suas bidh mi ga dhèanamh a-rithist!

Spors Gaidhlig

Sammy: The best thing in my opinion was the paddle boarding and the most challenging was the bush craft with having to deal with the midgies.

Eòin: Ghabh mise pairt ann an coiseachd nam beann faisg air Beinn Eighe. Cha robh an t-sìde ro mhath ach chòrd e rium glè mhath co-dhiù. Bha sgioba Spòrs Gaidhlig gu math càirdeil, gu math furasta bruidhinn riutha, agus le deagh eòlas air na bha iad a’ dèanamh. Chleachd sinn Gaidhlig fad na tìde tro gach gnìomh.

Ruaraidh: Dimàirt, thòisich sinn a’ coiseachd suas Meall a’ Ghiùbhais. Stad sinn aig àrd-chlàr dìreach ron t-slighe mu dheireadh a’ dol chun a’ mhullaich air sgàth ’s gun robh e gu math fluich is nach robh a h-uile duine a’ smaointinn gum b’ urrainn dhaibh a dhèanamh. Bha an t-slighe sìos gu math cas, is bha tòrr chlachan ann. Bha seo gu math doirbh leis an uisge a’ tighinn sìos, air sgàth ’s gun robh na clachan gu math sleamhainn.

Easter Achiements 2019

We were able to celebrate a number of pupil curricular and extra-curricular achievements at our Easter Assembly.

Our maths stars 🌟 took part in the S3/4 UK Maths Challenge, and a number of them were awarded Bronze Certificates. Well done to Eoin, Maisie, Anna and Grant! Bronze & Best in Year certificates went to Oliver Adam. Ruaridh Alexander took home both the Best in Year and Best in School. Finally, a big well done to William MacNeill who – despite being in S1 – took home a Bronze Certificate competing with S3/4s from across the country.
Easter Assembly Certificates 2019

Easter Assembly Certificates 2019

The school has been taking part in the Scottish Rowing Online League for a number of years and our pupils have – yet again – been really successful! From S1-6 pupils took home certificates celebrating their achievements, personal bests and endurance. Well done!

Easter Assembly Certificates 2019

Shonagh and Izzy (S2) competed in the Lochaber Piping Society drumming competition last weekend in Fort William, and took home 2nd and 3rd places respectively in the Novice Drumming 18 & Under category. It was their first competition and great to see them rewarded for the hard work they put in at school drumming lessons with School Music Tutor Deej. We’re looking forward to seeing more of their successes in the future.

Easter Assembly 2019

Ross Sutherland Cross Country

We had 8 runners travel to the Ross Sutherland cross country in Ullapool: S1’s – Alisha Cameron, Laura Nieto, Roban Mackenzie, Fraser Frost.  S2’s – Izzy MacDonald, Helen Urquhart and Lewis Hildrey.
Ross-Shire Cross Country 2019

See more photos on Flickr

They all came home very happy with their individual results.
Special mention to Anndra Cumming (S1) who finished 7th in his race, Izzy MacDonald (S2) who finished 5th in her race and Helen Urquhart (S2) who finished 6th in the same race.

Ross-Shire Cross Country 2019

Higher Human Biology Assignments

S5/S6 Higher Human Biology pupils were using yeast embedded in Alginate beads to test whether metal’s could inhibit an enzyme called Catalase which is found in all living cells.

 

 

The Catalase containing beads were soaked in the metals for 10 minutes and then placed in Hydrogen peroxide solution and the time taken for the beads to rise up the top of the tube measured.

Higher Human Biology Experiments

Slower times mean more inhibition of Catalase.
Hydrogen peroxide is broken down to water and oxygen by Catalase and the oxygen makes bubbles in the beads which makes them float.

Higher Human Biology Experiments

Deasbad Nàiseanta na Gàidhlig / National Gaelic Debate

Ghabh Cameron MacIll-Fhinnein agus Eòin Cuimeanach pàirt ann an Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean anns an t-Samhainn. Bha iad am measg nan ceithir sgiobannan a b’ fheàrr a ghabh pàirt ann an Steòrnabhagh aig toiseach na mìos (a’ dèanamh a’ ghnothaich air Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil (Barraigh) agus Àrd-sgoil Phort Rìgh). Leis a sin, fhuair iad troimhe dha na h-iar-chuairtean ann an Dùn Èideann aig deireadh na mìos. Ged a rinn Sgoil MhicNeacail a’ chùis orra aig an ìre sin, bha e na thlachd faicinn mar a bha na sgilean-conaltraidh agus am misneachd air fàs tron cho-fharpais.

National Schools Gaelic Debate

Cameron MacLennan and Eòin Cumming took part in the National Schools’ Debate in November. They were amongst the four best teams who took part in Stornoway (beating Castlebay (Barra) and Portree High) at the start of the month As a result, they made it through to the semi-finals in Edinburgh at the end of the month. Although The Nicolson Institute defeated them, it was a pleasure to see how their communication skills and their confidence had developed during the competition.

You can see a livestream of some of the debates on the Deasbad Facebook page.

Awards Summer 2018

A host of awards and certificates have been presented in the last week, celebrating achievements across first aid, photography and indoor rowing. A special well done to those who received all three!

S3 First Aid

Every pupil in S3 received their First Aid certificate, having undertaken a first aid course earlier in the year. We hope they never have to use their skills – but they are prepared in case they do! This is also an excellent award to have for work and volunteering opportunities in the local community.

Rotary Club Photography Competition

The Rotary Club in Dingwall hold an annual photography competition. This year the entry from Gairloch High School was so good they had to have an extra room for judging! Well done to all those who took part and particularly those who received highly commended or winning entries.

Scottish Indoor Rowing

Finally, we had another very successful year in the Scottish Indoor Rowing league with pupils from S1-S6 taking part. Lots of bronze, silver and gold certificates were awarded by Scottish Rowing for the pupils who reached these high standards. Well done!

P7 Induction Days

We’ve LOVED welcoming more pupils (and families) to our school community this week as our P7s from across the ASG have been in the High School for their induction days.

P7 Induction Days

They’ve been able to follow their new timetable, have met staff, learned how the place works and had fun getting to know each other!

Sports Day 2018

Sports Day saw all our pupils coming together to compete with themselves, each other and the rain across a range of athletic disciplines.

Sports Day 2018

Each pupil belongs to a house – Maree, Tollaidh or Kerry. Our house events throughout the year, including Sports Day, allow pupils to earn points for their house and they have a great sense of house pride! The facepaints were out in force and prospective house leaders ran warm ups at the start of the day.

Sports Day 2018

Competitions included high jump, long jump, shot put, discus, javelin and a variety of short- and long-distance events including a relay. There are lots of pictures of the competitions on Flickr.

Overall winners were Kerry, with Maree in second position and Tollaidh in third.

Junior Girls Champion – Ashley Quinn, Runner up – Amber Crawford

Junior Boys Champion – Calum Mackenzie, Runner up – Ruaridh Beaton

Intermediate Girls Champion – Lucy Hildrey, Runners up – Joint Asha Wright and Mia Elder

Sports Day 2018

Lucy

Intermediate Boys Champion – Matthew Higgins-Macleod, Runner up – Ezekiel Balanquit

Sports Day 2018

Matthew

Senior Girls Champion – Emma MacDonald, Runners up – Amy Tattersal and Erin Thomson

Sports Day 2018

Emma

Senior Boys Champion – Joel Goldby, Runner up – Cameron Walton

Sports Day 2018

Joel

S2 Investigation of the Marine Food Chain on Gairloch’s Beaches

While the rest of the school was away, S2 had the opportunity to explore Gairloch’s beaches with Dr Close and Mr Peter Cunningham on a Thursday afternoon and Friday morning. You can see all the photos on Flickr.

We conducted a sampling survey of the sand on both beaches and are hoping to find out if there are micro-plastics in the sand.

S2 Investigation of the Marine Food Chain on Gairloch's Beaches

Thursday saw Mr Cunningham electro fishing the Achtercairn Burn with several trout and eels being caught as well as some small plaice closer to the beach.

S2 Marine Habitats & Food Chains

On Friday we investigated the Marine Food chain on Gairloch’s main beach, first by using a Plankton net to catch Phytoplankton and the Zoo plankton which eat them. We then looked for filter feeding worms which eat the plankton, by digging in the sand. Next we used two different sized, sweep nets to try to catch the fish and marine invertebrates which feed on the worms and also the plankton.
S2 Marine Habitats & Food Chains

Lastly Mr Ian McWhinney brought his fishing boat over to the beach and came ashore with a variety of the predators of the small fish we caught in the sweep nets.

S2 Marine Habitats & Food Chains

Mr Cunningham shares some of what we found:

“Here’s a list of some of the things we found:

Zooplankton . . . with the plankton net:  Included crab or lobster larvae and other stuff too small to see without microscope. I’ll be happy to bring our microscope into the school one day with samples of plankton. There was not such a lot of zooplankton off the beach; much more in some concentrated patches where currents converge further out and around towards Melvaig.

I explained how other animals including mackerel and basking sharks can often be seen in the silvery mixing lines where the zooplankton becomes concentrated. So do jellyfish and floating things like sea weed and plastic bags!

 One jellyfish (moon jellyfish ) was recovered from the beach stranded. There was a barrel jellyfish washed up last week – I didn’t see it.  The leatherback turtles eat jellyfish – particularly barrel jellyfish.

Sand animals: We found lugworms and tube worms (sand mason worms I think) and a ragworm of some sort; and at least one other kind of worm (or bit of one). You could spend a whole session looking at worms! We also found Tellin bivalves and sea potatoes (Heart urchin).

S2 Marine Habitats & Food Chains

Sweep net of lagoon. Lots of animals here

 • Fish: dozens of juvenile plaice [rather than flounder I think] ; sandeels (maybe lesser sandeel and greater sandeel); juvenile cod (this year’s fry); gurnard sp; goby sp. (sand goby i think; it is very similar to common goby – which is found more in estuaries according to the book).
 • Crustaceans: hermit crab, shore crab
 • Molluscs: sea hare (kind of sea slug).
 • Echinoderms – think someone produced a starfish and a heart urchin, though possibly not in the net?
 • Think there was also possibly one very small purple stinger jellyfish; however I didn’t hear anyone squealing about that!

S2 Marine Habitats & Food Chains

Big sweep net: Much effort for not a lot; however two rather special story things:

 • Bob-tail squid, or little cuttlefish (Sepiola atlantica). These are great little creatures – if we had had more time I would have put it in an aquarium for all to see close up.
 • Lesser weaverfish. Venomous spines! Not good to stand on one of these in bare feet. . . you’ll find lots of stories on line of surfers who have experienced the spine. Good to wear shoes if wading about in the sea!
 • The crabs were interesting here – we got masked crab and swimming crab (?Liocarcinus depurator I think. Velvet swimming crabs can be found at low tide in the kelp around the An Dun headland).

S2 Marine Habitats & Food Chains

Ian’s animals: what a fantastic selection!

These I assume all came out of creels? Great selection . . .

 • Fish: cod (one-year old I think – a size bigger than the wee ones we found in the lagoon); flatfish (possibly a dab rather than a flounder?); sea scorpion  (not sure whether long-spined or short-spined . . . both can be found in the kelp at low tide)
 • Crustaceans: Lobster; Edible (brown) crab; Shore crab (I didn’t realise there was a local fishery for these too!); Velvet crab (I think there was one – these are often the fiercest); Spider crab (sea toad); Norway lobster (langoustine or Nephrops); Long-clawed squat lobster.
 • Molluscs: Octopus.  I decided that the Octopus is at the top of the food chain for us. Or perhaps if it had been in the bucket, the crabs they would have eaten it? Food webs can get very complicated . . .”

S2 Marine Habitats & Food Chains

 This coupled with the perfect weather constituted a really memorable and fun learning experience. Thanks to Mr Cunningham and Mr McWhinney for their time, skills and knowledge.